BANCS

 

Ajuntament de Lleida

2001

En col·laboració amb Josep Bernabé